Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Καϊνάν υιός Αρφαξάδ Δίκαιος - 19/12
2. Καϊνάν υιός Ενώς Δίκαιος - 19/12
3. [Καίσαρ Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
4. Καίσαρ Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
5. Καισάριος αδελφός Γρηγορίου του Θεολόγου - 09/03
6. Καισάριος Διάκονος και Μάρτυς - 07/10
7. Καισάριος Μάρτυς - 20/04
8. Καισάριος Μάρτυς - 01/11
9. Καλλινίκη Μάρτυς - 22/03
10. Καλλινίκη Μάρτυς - 09/05
11. Καλλίνικος Μάρτυς - 24/05
12. Καλλίνικος Μάρτυς - 29/07
13. Καλλίνικος Μάρτυς - 28/09
14. Καλλίνικος Μάρτυς - 14/12
15. Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 23/08
16. Καλλιόπη Μάρτυς - 08/06
17. Καλλιόπιος Μάρτυς - 07/04
18. Καλλίς Μάρτυς - 16/04
19. Καλλισθένη Μάρτυς - 04/10
20. Καλλισθένη Μάρτυς, λείψανον αυτής πού ην - 08/05
21. Καλλίστη Μάρτυς - 01/09
22. Κάλλιστος Όσιος - 22/11
23. Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 20/06
24. Κάλλιστος, είς των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
25. Καλλίστρατος Μάρτυς - 27/09
26. Καλλιώπιος Μάρτυς - 10/11
27. Καλοδότη Μάρτυς - 06/09
28. Κάνδιδος Μάρτυς - 21/01
29. Κανίδης Όσιος - 10/06
30. Καπετωλίνα Μάρτυς - 27/10
31. Καπίτων Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
32. Καπίτων Μάρτυς - 24/07
33. Καπίτων Μάρτυς - 12/08
34. Καρίων Μάρτυς - 01/02
35. Καρίων Όσιος - 24/11
36. [Κάρπος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
37. Κάρπος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 26/05
38. Κάρπος Μάρτυς - 13/10
39. Καρτέριος Μάρτυς - 08/01
40. Καρτέριος Μάρτυς - 05/11
41. Κασδόα Μάρτυς - 29/09
42. Κασδόος Μάρτυς - 29/09
43. Κασιανός Όσιος - 08/08
44. Κασίνα Μάρτυς - 07/11
45. Κασσιανός Όσιος ο Ρωμαίος - 29/02
46. Καστίνος Όσιος Επίσκοπος Βυζαντίου - 25/01
47. Κάστουλος Μάρτυς - 18/12
48. Κάστωρ Μάρτυς - 18/09
49. Κάστωρ Μάρτυς - 05/11
50. Κάστωρ Όσιος - 12/08
51. Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου εν ταις Βλαχέρναις - 02/07
52. Κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης - 31/08
53. Κατάθεσις του λειψάνου της Μαρίας της Μαγδαληνής - 04/05
54. Κατάθεσις του λειψάνου του Αγίου Λαζάρου - 17/10
55. Κατάθεσις των λειψάνων Ανδρέου του Πρωτοκλήτου - 20/06
56. Κατάθεσις των λειψάνων Ελισσαίου του Προφήτου - 20/06
57. Κατάθεσις των λειψάνων Θωμάς του Αποστόλου - 20/06
58. Κατάθεσις των λειψάνων Λαζάρου Μάρτυρος - 20/06
59. Κατάθεσις των λειψάνων Λουκά του Ευαγγελιστού - 20/06
60. Κατούνος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
61. Καττιδιανός Μάρτυς - 05/08
62. Καττίδιος Μάρτυς - 05/08
63. Κελεστίνος Μάρτυς - 25/05
64. Κελεστίνος Πάπας Ρώμης - 08/04
65. Κέλσιος Μάρτυς - 08/01
66. Κέλσιος Μάρτυς - 21/06
67. Κέλσιος Μάρτυς - 14/10
68. Κενσουρίνος Μάρτυς - 30/01
69. Κεντυρίων Μάρτυς - 04/09
70. Κεράμιον Άγιον - 16/08
71. Κερκύρα βασιλίς Μάρτυς - 29/04
72. [Κερκύρα βασιλίς Μάρτυς] - 29/04
73. Κήρυκος Μάρτυς - 01/08
74. Κήρυκος Μάρτυς ο της Ιουλίττης υιός - 15/07
75. Κήρυκος Όσιος ο εν τω Άπρω - 27/03
76. [Κηφάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
77. Κηφάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
78. Κικιλία Μάρτυς - 22/11
79. Κινδέας Επίσκοπος Πισσιδείας - 20/02
80. Κινδέος Μάρτυς Πρεσβύτερος - 11/07
81. Κινδέος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
82. Κλαυδία Μάρτυς - 20/03
83. Κλαυδία Παρθενομάρτυς - 18/05
84. Κλαυδιανός Μάρτυς - 05/04
85. Κλαυδιανός Μάρτυς - 25/10
86. Κλαυδίνος Όσιος - 27/01
87. Κλαύδιος Μάρτυς - 31/01
88. Κλαύδιος Μάρτυς - 30/10
89. Κλαύδιος Μάρτυς - 18/12
90. Κλαύδιος Μάρτυς ο Τριβούνος - 19/03
91. Κλαύδιος Μάρτυς παιδίον - 03/06
92. Κλαύδιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
93. Κλαύδιος Όσιος - 03/02
94. Κλεόνικος Μάρτυς - 03/03
95. [Κλεόπας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
96. Κλεόπας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/10
97. [Κλήμης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
98. Κλήμης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/09
99. Κλήμης Επίσκοπος Αγκύρας - 23/01
100. Κλήμης Θαυματουργός ο Βουλγαροκήρυξ - 22/11
101. Κλήμης Ιερομάρτυς Ρώμης - 24/11
102. Κλήμης Μάρτυς - 23/02
103. Κλήμης ο ποιητής - 30/04
104. Κοδράτος Αθηνών-ο εν Μαγνησία - 21/09
105. Κοδράτος Μάρτυς - 04/03
106. Κοδράτος Μάρτυς - 26/03
107. Κοδράτος Μάρτυς - 07/05
108. Κοδράτος Μάρτυς - 17/08
109. Κοδράτος Μάρτυς θεράπων Αλεξάνδρας - 21/04
110. Κοδράτος Μάρτυς ο εν Κορίνθω - 10/03
111. Κόδρος Μάρτυς - 22/05
112. Κοίμησις Ιωάννου του Χρυσοστόμου - 14/09
113. Κοίμησις της Θεοτόκου - 15/08
114. Κόιντος Μάρτυς - 02/07
115. Κόιντος Ομολογητής - 02/03
116. Κομάσιος Οσιομάρτυς - 28/11
117. Κόνεως φλογεράς μνήμη - 06/11
118. Κόνων Μάρτυς ο από Ρώμης - 05/06
119. Κόνων Μάρτυς ο κηπουρός - 05/03
120. Κόνων Οσιομάρτυς ο εν Ισαυρία - 05/03
121. Κόνων Όσιος - 19/02
122. Κόπρις αρνησίχριστος Οσιομάρτυς - 17/12
123. Κόπρις Όσιος - 24/09
124. Κορέμμων Μάρτυς ο έπαρχος - 15/12
125. Κορνήλιος Μάρτυς εκατόνταρχος - 13/09
126. Κορωνάτος Μάρτυς - 13/08
127. Κορωνάτος Μάρτυς - 17/08
128. Κοσμάς Ανάργυρος εκ της δευτέρας συζυγίας - 01/07
129. Κοσμάς Ανάργυρος εκ της πρώτης συζυγίας - 01/11
130. Κοσμάς Ανάργυρος εκ της τρίτης συζυγίας - 17/10
131. Κοσμάς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 02/01
132. Κοσμάς Επίσκοπος Χαλκηδόνος - 18/04
133. Κοσμάς Μάρτυς - 31/10
134. Κοσμάς νέος Ιερομάρτυς και Ισαπόστολος - 04/08
135. Κοσμάς Όσιος - 05/10
136. Κοσμάς Όσιος Ζωγραφίτης - 22/09
137. Κοσμάς Όσιος ο ποιητής Επίσκοπος Μαϊουμά - 14/10
138. [Κοττύιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
139. Κοττύιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
140. [Κούαρτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
141. Κούαρτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/11
142. Κουρνούτος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ικονίου - 12/09
143. [Κρήσκης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
144. Κρήσκης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/07
145. Κρήσκης Μάρτυς - 15/04
146. Κρήσκης Μάρτυς - 28/05
147. Κρήσκης Μάρτυς ο εν Κορίνθω - 10/03
148. [[Κρίσπος] Σωσθένης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
149. [Κρίσπος] Σωσθένης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
150. Κρονίδης Μάρτυς - 27/03
151. Κρονίδης Μάρτυς - 13/09
152. Κρονίων Μάρτυς - 30/10
153. Κυντιλλιανός Μάρτυς - 13/04
154. Κυντιλλιανός Μάρτυς, λειψάνου αυτού εύρεσις - 02/08
155. Κυντιών Επίσκοπος Σελευκείας - 15/11
156. Κυπριανός Ιερομάρτυς - 02/10
157. Κυπριανός Μάρτυς - 17/08
158. Κυπριανός Μάρτυς - 01/11
159. Κυπριανός Μάρτυς ο εν Κορίνθω - 10/03
160. Κυπριανός νέος Ιερομάρτυς - 05/07
161. Κυπρίλλα Μάρτυς - 04/07
162. Κυπρίνος Μάρτυς - 10/05
163. Κύρα Οσία - 28/02
164. Κυράννα Νεομάρτυς - 28/02
165. Κυρία Παρθενομάρτυς - 06/06
166. Κυρίαινα Μάρτυς - 01/11
167. Κυριακή Μάρτυς - 19/05
168. Κυριακή Μάρτυς - 02/11
169. [Κυριακή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής] - 26/02
170. Κυριακή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής - 26/02
171. Κυριακή Μεγαλομάρτυς - 07/07
172. Κυριακός Ιερομάρτυς ο τον Σταυρόν φανερώσας - 28/10
173. Κυριακός Μάρτυς - 02/05
174. Κυριακός Μάρτυς - 25/06
175. Κυριακός Μάρτυς - 06/09
176. Κυριακός νήπιον Μάρτυς - 24/05
177. Κυριακός Όσιος ο Αναχωρητής - 29/09
178. Κυριακός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 27/10
179. Κυριακός, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
180. Κυριλλιανός Επίσκοπος Αργυροπόλεως - 25/01
181. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 18/01
182. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 09/06
183. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων - 18/03
184. Κύριλλος Ιερομάρτυς Γορτύνης (1) - 14/06
185. Κύριλλος Ιερομάρτυς Γορτύνης (2) - 14/06
186. Κύριλλος Μάρτυς - 29/10
187. Κύριλλος Μάρτυς Διάκονος - 29/03
188. Κύριλλος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
189. Κύριλλος Όσιος ο Φιλεώτης - 02/12
190. Κυρίων Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
191. Κυρμιδώλης Νεομάρτυς - 18/10
192. Κύρος Ανάργυρος - 31/01
193. Κύρος Ανάργυρος, λειψάνου αυτού εύρεσις - 28/06
194. Κύρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 08/01
195. Κύρος Όσιος - 09/06
196. Κωνσταντίνος Βασιλεύς ο Νέος - 03/09
197. Κωνσταντίνος Νεομάρτυς ο εξ Ύδρας - 14/11
198. Κωνσταντίνος ο Μέγας - 21/05
199. Κωνσταντίνος Όσιος ο εξ Ιουδαίων - 26/12
200. Κωνσταντίνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 29/07
201. Κωνσταντίνος, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
202. Κωνσταντίνος, είς των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
203. Κωνσταντινουπόλεως Εμπρησμού Μνήμη - 01/09
204. Κωνστάντιος νέος Ιερομάρτυς ο Ρώσσος - 26/12