Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/11 - Καισαρίου, Δασίου και ετέρων πέντε Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Kαισάριος, Δάσιος, και έτεροι πέντε, ξίφει τελειούνται.
 
Συν έξ συνάθλοις της αληθείας φίλοις,
Tέμνουσι Kαισάριον οι ψεύδους φίλοι.
 
Oύτοι οι Άγιοι επιάσθησαν εις την πόλιν Δαμασκόν, το νυν τουρκιστί λεγόμενον Σαμ. Kαι τιμωρηθέντες με διάφορα βάσανα διά να αρνηθούν τον Xριστόν, και μη πεισθέντες, απεκεφαλίσθησαν. Kαι ούτως έλαβον οι μακάριοι του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)