Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Λάζαρος Μάρτυς - 29/03
2. Λάζαρος Μάρτυς, λειψάνων αυτού κατάθεσις - 20/06
3. Λάζαρος Νεομάρτυς - 23/04
4. Λάζαρος Όσιος ο Γαλλησιώτης - 07/11
5. Λάζαρος Όσιος ο Ζωγράφος - 17/11
6. Λάζαρος, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 04/05
7. Λάζαρος, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 17/10
8. Λάζαρος, λειψάνου αυτού κατάθεσις - 17/10
9. Λάμεχ Δίκαιος - 19/12
10. Λαμπαδός Όσιος - 05/07
11. Λαοδίκιος Μάρτυς ο δεσμοφύλαξ - 13/05
12. Λαυρέντιος Αρχιδιάκονος και Μάρτυς - 10/08
13. Λαυρέντιος Μάρτυς - 28/08
14. Λαυρέντιος Όσιος - 10/05
15. Λαύρος Μάρτυς - 18/08
16. Λεία Δικαία - 19/12
17. Λεόντιος Μάρτυς - 04/05
18. Λεόντιος Μάρτυς - 18/06
19. Λεόντιος Μάρτυς - 13/09
20. Λεόντιος Μάρτυς - 16/10
21. Λεόντιος Μάρτυς αδελφός Αναργύρων - 17/10
22. Λεόντιος Μάρτυς ο συν τω Γεωργίω - 24/04
23. Λεόντιος ο Φιλόσοφος - 19/10
24. Λεόντιος Όσιος - 11/12
25. Λεόντιος Όσιος ο Ποιμήν - 18/06
26. Λεόντιος Όσιος ο της Διονυσίου και μυροβλύτης - 18/06
27. Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 14/05
28. Λεόντιος Υπατικός - 07/10
29. Λεόντιος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
30. Λεόντιος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
31. Λεόντιος, είς των Τεσσαράκοντα πέντε Μαρτύρων των εν Νικοπόλει της Αρμενίας - 10/07
32. Λεπτίνα Μάρτυς - 26/10
33. Λευΐ Πατριάρχης - 19/12
34. Λεύκιος Μάρτυς - 17/08
35. Λεύκιος Μάρτυς - 14/12
36. Λέων βασιλεύς ο Μέγας - 20/01
37. Λέων Επίσκοπος Κατάνης - 20/02
38. Λέων Ιερομάρτυς - 22/01
39. Λέων Μάρτυς - 22/01
40. Λέων Μάρτυς - 18/02
41. Λέων Μάρτυς - 18/08
42. Λέων Μάρτυς - 07/12
43. Λέων Όσιος ο Αρχιμανδρίτης - 30/12
44. Λέων Όσιος ο εν τη Μάνδρα - 11/07
45. Λέων Όσιος ο ερημίτης - 01/07
46. Λέων Πάπας Ρώμης - 18/02
47. Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 12/11
48. Λεωνίδης Μάρτυς - 16/04
49. Λεωνίδης Μάρτυς - 08/08
50. Λεωνίδης Μάρτυς - 02/09
51. Λεωνίδης Μάρτυς Επίσκοπος Αθηνών - 15/04
52. Λεωνίδης Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
53. Λεωνίς Οσιομάρτυς - 25/06
54. Λιβεριανός Μάρτυς - 01/06
55. Λιβέριος Πάπας Ρώμης - 27/08
56. Λιβύα ή Λιβύη Οσιομάρτυς - 25/06
57. Λιμναίος Όσιος - 22/02
58. [Λίνος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
59. Λίνος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
60. Λογγίνος Μάρτυς - 25/06
61. Λογγίνος Μάρτυς ο Εκατόνταρχος - 16/10
62. Λογγίνος Μάρτυς ο συν τω Γεωργίω - 24/04
63. Λογγίνος Όσιος - 17/11
64. Λογγίνος Όσιος ο Στυλίτης - 10/10
65. Λολλία Μάρτυς - 23/06
66. Λολλιανός Μάρτυς - 15/07
67. Λολλίων Μάρτυς - 20/03
68. Λολλίων ο νέος Μάρτυς - 27/04
69. [Λουκάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
70. Λουκάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/09
71. [Λουκάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής] - 04/01
72. Λουκάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής - 18/10
73. Λουκάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής, λειψάνων αυτού κατάθεσις - 20/06
74. Λουκάς Διάκονος - 29/01
75. Λουκάς νέος Οσιομάρτυς - 23/03
76. Λουκάς ο νέος Όσιος Στυλίτης - 11/12
77. Λουκάς Όσιος Ηγούμενος της του Βαθέος Ρύακος - 07/09
78. Λουκάς Όσιος ο εκ Ταυρομενίας - 06/11
79. Λουκάς Όσιος ο εν τω Στειρίω όρει - 07/02
80. Λουκάς Όσιος ο Ερημίτης - 27/06
81. Λουκάς Όσιος ο Τριγλινός - 27/12
82. Λουκία η Παρθενομάρτυς - 06/07
83. Λουκία η Παρθενομάρτυς - 13/12
84. Λουκία η χήρα Αγία - 17/09
85. Λουκία Μάρτυς - 04/07
86. Λουκιανός Ιερομάρτυς Πρεσβύτερος Αντιοχείας - 15/10
87. Λουκιανός Μάρτυς - 07/07
88. Λουκιανός Μάρτυς - 25/08
89. Λουκιανός Μάρτυς - 13/09
90. Λουκιανός Μάρτυς - 25/10
91. Λουκιλλιανός Μάρτυς - 03/06
92. Λούκιος Μάρτυς - 14/08
93. Λούκιος Μάρτυς ο Βουλευτής - 20/08
94. Λούπος Μάρτυς οικέτης του Αγίου Δημητρίου - 26/10
95. Λούππος Μάρτυς - 23/08
96. Λυδία Μάρτυς - 27/03
97. Λυκαρίων Μάρτυς - 07/06
98. Λυκαρίων Οσιομάρτυς - 08/02
99. Λυκίας Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
100. Λυκίας Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
101. Λυσίμαχος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
102. Λωτ Δίκαιος - 09/10
103. Λωτ Όσιος - 22/10