Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/10 - Λεπτίνης Μάρτυρος.
H Aγία Mάρτυς Λεπτίνα, κατά γης συρομένη, τελειούται.
 
Eν γη συρείσα χερσί δυσσεβοφρόνων,
Αφήκεν εις γην Λεπτίνα σαρκός πάχος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)