Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ηγάθραξ, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
2. Ηλεί Μάρτυς - 13/09
3. Ηλιανός Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
4. Ηλίας Μάρτυς - 29/03
5. Ηλίας Μάρτυς - 17/09
6. Ηλίας Μάρτυς - 19/12
7. Ηλίας Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 16/02
8. Ηλίας Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
9. Ηλίας ο Αρδούνης Νεομάρτυς - 31/01
10. Ηλίας Όσιος - 03/11
11. Ηλίας Όσιος ο Θαυματουργός - 12/01
12. Ηλίας Προφήτης - 20/07
13. Ηλίας Προφήτης, Εγκαίνια της Μονής του Βαθέος Ρύακος - 13/01
14. [Ηλίας Προφήτης], Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας - 01/05
15. Ηλιόδωρος Μάρτυς - 20/08
16. Ηλιόδωρος Μάρτυς - 28/09
17. Ηλιόδωρος Μάρτυς - 19/11
18. Ηλιόδωρος Όσιος - 01/09
19. Ηλίου έκλειψις - 08/08
20. Ηρακλαίμων Όσιος - 02/12
21. Ηρακλείδης Ιερομάρτυς - 17/09
22. Ηράκλειος Μάρτυς - 18/05
23. Ηράκλειος Μάρτυς - 12/07
24. Ηράκλειος Μάρτυς - 14/07
25. Ηράκλειος Μάρτυς - 31/08
26. Ηράκλειος Μάρτυς - 22/10
27. Ηράκλειος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
28. [Ηρωδίων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
29. Ηρωδίων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/03
30. Ήρων ο φιλόσοφος - 10/08
31. Ησαΐας Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 16/02
32. Ησαΐας Προφήτης - 09/05
33. Ησκόος, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
34. Ησύχιος Μάρτυς - 19/02
35. Ησύχιος Μάρτυς - 07/07
36. Ησύχιος Μάρτυς - 02/09
37. Ησύχιος Μάρτυς ο Συγκλητικός - 02/03
38. Ησύχιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
39. Ησύχιος Όσιος ο Θαυματουργός - 06/03
40. Ησύχιος Όσιος Ομολογητής - 10/05
41. Ησύχιος Όσιος Πρεσβύτερος πάππος του Ευτυχίου - 06/04