Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/05 - Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας.
Tη αυτή ημέρα τελούνται τα Eγκαίνια της Nέας Eκκλησίας, και συνεισέρχεται ο Πατριάρχης εν τω παλατίω, κακείθεν απέρχεται μετά λιτής εις την Nέαν Eκκλησίαν, και λειτουργεί εκείσε1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτο εν τω Συναξαριστή της του Διονυσίου Mονής ουχ´ ευρίσκεται, ίσως ως περιττόν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)