Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Δαβίδ Οσιομάρτυς - 12/04
2. Δαβίδ Όσιος ο εν Θεσσαλονίκη - 26/06
3. Δαβίδ Προφήτης - 19/12
4. Δαβίδ Προφήτης - 26/12
5. Δάδας Μάρτυς - 13/04
6. Δάδας Μάρτυς - 29/09
7. Δάδας Μάρτυς, λειψάνου αυτού εύρεσις - 02/08
8. Δαλμάτος Όσιος - 03/08
9. Δαμασκηνός νέος Ιερομάρτυς - 16/01
10. Δαμασκηνός νέος Οσιομάρτυς - 13/11
11. Δαμιανός Ανάργυρος εκ της δευτέρας συζυγίας - 01/07
12. Δαμιανός Ανάργυρος εκ της πρώτης συζυγίας - 01/11
13. Δαμιανός Ανάργυρος εκ της τρίτης συζυγίας - 17/10
14. Δαμιανός Μάρτυς - 31/10
15. Δαμιανός νέος Οσιομάρτυς ο Φιλοθεΐτης - 23/02
16. Δαμιανός Όσιος μαθητής Ζεβινά - 23/02
17. Δαμιανός Όσιος ο Εσφιγμενίτης - 23/02
18. Δαν Πατριάρχης - 19/12
19. Δάναξ Μάρτυς - 06/05
20. [Δάναξ Μάρτυς] - 06/05
21. Δάναξ Μάρτυς Αναγνώστης - 16/01
22. Δανιήλ Μάρτυς Αιγύπτιος - 16/02
23. Δανιήλ Οσιομάρτυς - 28/11
24. Δανιήλ Όσιος ο εν τω Θασίω - 12/09
25. Δανιήλ Όσιος ο Στυλίτης - 11/12
26. Δανιήλ Προφήτης - 17/12
27. Δανιήλ Προφήτης - 19/12
28. Δανιήλ, είς των Τεσσαράκοντα πέντε Μαρτύρων των εν Νικοπόλει της Αρμενίας - 10/07
29. Δαρεία Μάρτυς η συν τω Χρυσάνθω - 19/03
30. Δάσιος Μάρτυς - 18/07
31. Δάσιος Μάρτυς - 21/10
32. Δάσιος Μάρτυς - 01/11
33. Δάσιος Μάρτυς - 03/11
34. Δάσιος Μάρτυς ο εν Δοροστόλω - 20/11
35. Δεβόρρα Δικαία - 19/12
36. Δέκα Μάρτυρες - 09/08
37. Δέκα Μάρτυρες οι εν Αιγύπτω - 05/06
38. Δέκα Μάρτυρες οι εν Κρήτη - 23/12
39. Δεναχίς Παρθενομάρτυς - 20/11
40. Δήμης Μάρτυς - 12/04
41. Δημητριανός Μάρτυς - 23/06
42. Δημητριανός Μάρτυς - 11/09
43. Δημήτριος Μάρτυς - 11/09
44. Δημήτριος Μάρτυς - 15/11
45. Δημήτριος Μεγαλομάρτυς ο Μυροβλύτης - 26/10
46. Δημήτριος Μεγαλομάρτυς ο Μυροβλύτης, Δημητρίου Εικόνος από Θεσσαλονίκης εις Κωνσταντινούπολιν μετάθεσις - 26/10
47. Δημήτριος Νεομάρτυς - 27/01
48. Δημήτριος Νεομάρτυς ο εν Φιλαδελφεία - 02/06
49. Δημήτριος Νεομάρτυς ο Πελοποννήσιος - 13/04
50. Δημήτριος Νεομάρτυς ο Τορναράς - 19/03
51. Δημήτριος Νεομάρτυς ο Χίος - 29/01
52. Δημήτριος Όσιος ο Σκευοφύλαξ - 25/01
53. Δημήτριος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
54. [Δημητρίων Μάρτυς] - 06/05
55. Δημητρίων Μάρτυς - 06/05
56. Δήμος Νεομάρτυς ο εν Σμύρνη - 10/04
57. Διάδοχος Μάρτυς - 31/08
58. Δίδυμος Μάρτυς - 05/04
59. Δίδυμος Μάρτυς - 11/09
60. Δίδυμος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
61. Διήγησις εις τον θρήνον του Προφήτου Ιερεμίου - 04/11
62. Διήγησις περί αγάπης πάνυ ωφέλιμος - 08/09
63. Διήγησις περί της αχειροποιήτου εικόνος του Κυρίου - 11/08
64. Διήγησις περί του εν Αφρική θαύματος - 28/04
65. Διήγησις περί των Ιβήρων - 27/10
66. Διήγησις Συνεσίου Κυρήνης - 27/06
67. Διήγησις ωφέλιμος Ιωάννου τινός - 23/11
68. Διήγησις ωφέλιμος Μάλχου Μοναχού - 26/03
69. Διήγησις ωφέλιμος Μετρίου του γεωργού - 01/06
70. Διήγησις ωφέλιμος Μοναχού και Μάρτυρος - 15/10
71. Διήγησις ωφέλιμος περί Νικολάου του από στρατιωτών - 24/12
72. Διήγησις ωφέλιμος περί του Αγίου Μείρακος - 11/12
73. Διήγησις ωφέλιμος του Αγίου Ιωάννου - 17/11
74. Διογένης Μάρτυς - 05/12
75. Διόδωρος Ιερομάρτυς - 19/03
76. Διόδωρος Μάρτυς - 31/01
77. Διόδωρος Μάρτυς - 05/04
78. Διόδωρος Μάρτυς - 03/05
79. Διόδωρος Μάρτυς - 11/09
80. Διόδωρος Μάρτυς - 12/10
81. Διόδωρος Μάρτυς - 25/10
82. Διόδωρος Μάρτυς ο εξ Εμέσης - 13/06
83. [Διόδωρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
84. Διόδωρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
85. Διομήδης Μάρτυς - 03/07
86. Διομήδης Μάρτυς - 16/08
87. Διομήδης Μάρτυς - 28/08
88. Διομήδης Μάρτυς - 02/09
89. Διομήδης Μάρτυς - 11/09
90. Διονύσιος Αλεξανδρείας Ιερομάρτυς - 03/10
91. Διονύσιος Μάρτυς - 19/04
92. Διονύσιος Μάρτυς - 18/05
93. Διονύσιος Μάρτυς - 06/09
94. Διονύσιος Μάρτυς (1) - 15/03
95. Διονύσιος Μάρτυς (2) - 15/03
96. Διονύσιος Μάρτυς Επίσκοπος Κορίνθου - 29/11
97. Διονύσιος Μάρτυς ο συν τω Κοδράτω - 10/03
98. Διονύσιος Μάρτυς παιδίον - 03/06
99. Διονύσιος νέος Οσιομάρτυς - 01/11
100. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης Ιερομάρτυς - 03/10
101. Διονύσιος ο Νέος, ο εκ Ζακύνθου - 17/12
102. Διονύσιος Όσιος ο εν τω Ολύμπω - 24/01
103. Διονύσιος Όσιος ο Κτίτωρ της εν τω Άθω Μονής Προδρόμου - 25/06
104. Διονύσιος, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
105. Δίος Μάρτυς - 03/04
106. Δίος Όσιος - 19/07
107. Διοσκορίδης Μάρτυς - 28/05
108. Διόσκορος Μάρτυς - 19/04
109. Διόσκορος Μάρτυς - 13/10
110. Διόσκορος Μάρτυς ο νέος - 11/05
111. Δισιδέριος Ιερομάρτυς - 21/04
112. Δίων Μάρτυς - 08/03
113. Δίων Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
114. [Δίων Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
115. Δολινδούχ Μάρτυς - 03/07
116. Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτινής - 10/01
117. Δομετιανός Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
118. Δομέτιος Μάρτυς - 23/03
119. Δομέτιος Μάρτυς - 16/10
120. Δομέτιος Μάρτυς - 30/10
121. Δομέτιος Μάρτυς - 07/12
122. Δομέτιος Οσιομάρτυς - 07/08
123. Δομέτιος Όσιος - 08/03
124. Δομέτιος Όσιος Ηγούμενος της Μονής του Διονυσίου - 25/06
125. Δομέτιος Όσιος ο Φιλοθεΐτης - 07/08
126. Δόμνα Μάρτυς - 02/11
127. Δόμνα Μάρτυς - 28/12
128. Δομνίκα Οσία - 08/01
129. Δομνίνα Μάρτυς - 04/10
130. Δομνίνα Μάρτυς - 12/10
131. Δομνίνα Μάρτυς - 02/11
132. Δομνίνα Οσία - 05/01
133. Δομνίνα Οσία η Νέα - 01/03
134. Δομνίνος Μάρτυς - 21/03
135. Δομνίνος Μάρτυς - 01/10
136. Δομνίνος Μάρτυς - 16/10
137. Δομνίνος Μάρτυς - 05/11
138. Δόμνος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
139. Δόναγος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Λιβύης - 28/06
140. Δονάτος Επίσκοπος Ευροίας - 30/04
141. Δονάτος Επίσκοπος Λιβύης - 04/07
142. Δονάτος Μάρτυς - 23/04
143. [Δονάτος Μάρτυς] - 06/05
144. Δονάτος Μάρτυς - 06/05
145. Δονάτος Μάρτυς παις ο συν τω Βαβύλα - 04/09
146. Δορυμέδων Μάρτυς - 19/09
147. Δορυμέδων Μάρτυς - 29/09
148. Δορυμέδων Μάρτυς - 31/10
149. Δοσάς (ή Δοσαί) Μάρτυς - 20/08
150. Δοσίθεος Όσιος ο υποτακτικός - 13/08
151. Δούκας Νεομάρτυς ο Μιτυληναίος - 24/04
152. Δουλάς Μάρτυς - 15/06
153. Δουναλέ Όσιος ο Ομολογητής - 17/12
154. Δροσίς θυγάτηρ Τραϊανού - 22/03
155. Δροσίς Μάρτυς - 28/07
156. Δώδεκα Απόστολοι - 30/06
157. Δωρόθεος Ιερομάρτυς - 05/11
158. Δωρόθεος Ιερομάρτυς ο Τύρου - 05/06
159. Δωρόθεος Μάρτυς - 18/02
160. Δωρόθεος Μάρτυς - 28/12
161. Δωρόθεος Όσιος - 13/08