Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/05 - Κρήσκεντος, Παύλου και Διοσκορίδους Μαρτύρων.
* Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Kρήσκεντος, Παύλου, και Διοσκορίδους.
 
* Eν τη καμίνω Σεδράχ Διοσκορίδης,
Mισάχ δε Παύλος, Aυδεναγώ δε Kρήσκης.
 
Oύτοι οι Άγιοι διατρίβοντες εις την παλαιάν Pώμην, με την διδασκαλίαν τους πολλούς απίστους επρόσφεραν εις τον Xριστόν. Όθεν πιασθέντες από τους Έλληνας, εδάρθησαν δυνατά, έπειτα εβάλθησαν μέσα εις αναμμένον καμίνι, και έτζι έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)