Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ία Μάρτυς - 10/09
2. Ία Μάρτυς - 11/09
3. Ιακίσχολος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
4. [Ιακίσχολος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
5. Ίακχος Μάρτυς - 17/12
6. Ιακώβ Πατριάρχης - 19/12
7. Ιακώβ υιός Ματθάν Δίκαιος - 19/12
8. Ιάκωβος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/04
9. Ιάκωβος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
10. Ιάκωβος Επίσκοπος Μυγδονίας - 31/10
11. Ιάκωβος Επίσκοπος ο Ομολογητής - 21/03
12. Ιάκωβος Ιερομάρτυς - 10/04
13. Ιάκωβος Ιερομάρτυς - 01/11
14. Ιάκωβος Μάρτυς - 29/01
15. Ιάκωβος Μεγαλομάρτυς ο Πέρσης - 27/11
16. Ιάκωβος νέος Οσιομάρτυς - 01/11
17. Ιάκωβος νέος Οσιομάρτυς και Διάκονος - 01/11
18. [Ιάκωβος ο Αδελφόθεος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
19. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 23/10
20. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 26/12
21. Ιάκωβος ο του Αλφαίου Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
22. Ιάκωβος ο του Αλφαίου Απόστολος εκ των Δώδεκα - 09/10
23. Ιάκωβος Όσιος - 27/02
24. Ιάκωβος Όσιος αναχωρητής - 26/11
25. Ιάκωβος Όσιος Ασκητής ο εκπεσών - 28/01
26. Ιάκωβος Όσιος ο από Νισίβεως - 13/01
27. Ιάκωβος Όσιος, ο τον Διάβολον προσκυνήσας κατά απάτην - 13/06
28. Ιάκωβος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
29. Ιάμβλιχος, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
30. Ιαννουάριος Ιερομάρτυς - 16/04
31. Ιαννουάριος Ιερομάρτυς - 21/04
32. Ιαννουάριος Μάρτυς - 30/08
33. [Ιαννουάριος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
34. Ιαννουάριος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
35. Ιάρεδ Δίκαιος - 19/12
36. Ιάσιμος Όσιος ο Θαυματουργός - 04/02
37. [Ιάσων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
38. Ιάσων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 29/04
39. Ιάσων Επίσκοπος Δαμασκού - 12/10
40. Ιάσων Μάρτυς - 19/03
41. Ιάφεθ Δίκαιος - 19/12
42. Ιβιστίων Όσιος - 26/08
43. Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 23/10
44. Ιγνάτιος Ιερομάρτυς ο Θεοφόρος - 20/12
45. Ιγνάτιος Ιερομάρτυς ο Θεοφόρος, η των λειψάνων αυτού ανακομιδή - 29/01
46. Ιγνάτιος νέος Οσιομάρτυς ο από εσκή Ζαγαράν - 01/05
47. Ιγνάτιος Όσιος Ηγούμενος της Μονής του Βαθέος Ρύακος - 27/09
48. Ιγνάτιος Όσιος ο πλησίον των Βλαχερνών - 07/12
49. Ιγνάτιος Όσιος ο Στειρωνίτης - 26/07
50. Ιεζεκιήλ Προφήτης - 23/07
51. Ιέραξ Μάρτυς - 01/06
52. Ιέραξ Μάρτυς - 28/10
53. Ιερεμίας Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 16/02
54. Ιερεμίας Προφήτης - 01/05
55. Ιερεμίας Προφήτης, Διήγησις εις τον θρήνον του Προφήτου Ιερεμίου - 04/11
56. Ιερία Οσία - 03/06
57. Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών - 04/10
58. Ιερόθεος νέος Όσιος ο Ιβηρίτης - 13/09
59. Ιερόθεος Οσιομάρτυς - 28/11
60. Ιερουσαλήμ Μάρτυς - 26/07
61. Ιέρων Μάρτυς ο εν Μελιτινή - 07/11
62. Ιερώνυμος Όσιος - 15/06
63. Ιεσσαί Δίκαιος - 19/12
64. Ιεχονίας Βασιλεύς - 19/12
65. [[Ιησούς] Ιούστος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
66. [Ιησούς] Ιούστος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/10
67. Ιησούς Ναυή Δίκαιος - 01/09
68. Ιησούς Ναυή Δίκαιος - 19/12
69. Ιλαρία Μάρτυς - 19/03
70. Ιλάριος Μάρτυς - 12/07
71. Ιλάριος Μάρτυς - 14/07
72. Ιλάριος Μάρτυς - 16/12
73. Ιλάριος Όσιος - 04/05
74. Ιλαρίων νέος Οσιομάρτυς - 20/09
75. Ιλαρίων Όσιος - 06/05
76. [Ιλαρίων Όσιος] - 06/05
77. Ιλαρίων Όσιος Ηγούμενος Πελεκητής - 28/03
78. Ιλαρίων Όσιος Ηγούμενος της των Δαλμάτων - 06/06
79. Ιλαρίων Όσιος ο Μέγας - 21/10
80. Ιλλυριός Όσιος ο εν τω Μυρσινώνι - 03/04
81. Ίνδης Μάρτυς - 28/12
82. Ιννάς Μάρτυς - 20/01
83. Ιννοκέντιος Μάρτυς - 17/06
84. Ιορδάνης Νεομάρτυς ο Τραπεζούντιος - 02/02
85. Ιορδάνης Όσιος - 02/05
86. Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 02/07
87. Ιουβεντίνος Μάρτυς - 12/10
88. Ιούδας Ιακώβου [Θαδδαίος] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 19/06
89. Ιούδας Ιακώβου [Θαδδαίος] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
90. [Ιούδας Ιακώβου] Θαδδαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 21/08
91. Ιούδας Πατριάρχης - 19/12
92. Ιουδίθ Δικαία - 19/12
93. Ιουλία Παρθενομάρτυς - 18/05
94. Ιουλιανή Μάρτυς - 20/03
95. Ιουλιανή Μάρτυς - 22/06
96. Ιουλιανή Μάρτυς - 17/08
97. Ιουλιανή Μάρτυς - 18/08
98. Ιουλιανή Μάρτυς - 01/11
99. Ιουλιανή Μάρτυς - 01/11
100. Ιουλιανή Μάρτυς - 04/12
101. Ιουλιανή Μάρτυς - 21/12
102. Ιουλιανή Μάρτυς αδελφή Παύλου - 04/03
103. Ιουλιανός Ιερομάρτυς - 07/10
104. Ιουλιανός Μάρτυς - 08/01
105. Ιουλιανός Μάρτυς - 29/01
106. Ιουλιανός Μάρτυς - 16/02
107. Ιουλιανός Μάρτυς - 06/03
108. Ιουλιανός Μάρτυς - 18/05
109. Ιουλιανός Μάρτυς - 02/09
110. Ιουλιανός Μάρτυς - 04/09
111. Ιουλιανός Μάρτυς - 30/10
112. Ιουλιανός Μάρτυς ο εν Γαλατία - 12/09
113. Ιουλιανός Μάρτυς ο εν Εμέση - 06/02
114. Ιουλιανός Μάρτυς ο εν Κιλικία - 16/03
115. Ιουλιανός Μάρτυς ο εν Κιλικία - 21/06
116. Ιουλιανός Μάρτυς ο Λίβυς - 21/06
117. Ιουλιανός Όσιος ο εν τοις Δαγάζου - 12/06
118. Ιουλιανός Όσιος ο εν τω Ευφράτη - 18/10
119. Ιουλιανός, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
120. Ιουλίττα Μάρτυς η εν Καισαρεία - 30/07
121. Ιουλίττα Μάρτυς η μήτηρ Κηρύκου - 15/07
122. Ιουλίττα Οσία - 14/06
123. [Ιουνία Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
124. Ιουνία Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/02
125. Ιουνία Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 17/05
126. Ιούστα Οσία - 26/04
127. Ιουστίνα Παρθενομάρτυς - 02/10
128. Ιουστινιανός βασιλεύς - 02/08
129. Ιουστίνος βασιλεύς - 15/11
130. Ιουστίνος Μάρτυς - 01/06
131. Ιουστίνος Μάρτυς ο Φιλόσοφος - 01/06
132. Ιουστίνος Όσιος - 17/11
133. Ιούστος Μάρτυς - 01/06
134. Ιούστος Μάρτυς - 14/07
135. Ιούστος Μάρτυς - 21/07
136. [Ιούστος ο και Ιησούς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
137. Ιούστος ο και Ιησούς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/10
138. Ιππόλυτος Ιερομάρτυς Πάπας Ρώμης - 30/01
139. Ιππόλυτος Μάρτυς - 10/08
140. Ισαάκ Μάρτυς - 22/09
141. Ισαάκ Μάρτυς - 09/12
142. Ισαάκ Πατριάρχης - 19/12
143. Ισαάκιος Μάρτυς - 16/05
144. Ισαάκιος Μάρτυς θεράπων Αλεξάνδρας - 21/04
145. Ισάκιος Επίσκοπος Κύπρου - 21/09
146. Ισάκιος ή Ισαάκιος Όσιος Ηγούμενος της των Δαλμάτων - 30/05
147. Ισάκιος Μάρτυς - 20/11
148. Ισάκιος Όσιος - 03/08
149. Ίσαυρος Μάρτυς - 17/06
150. Ισάχαρ Πατριάρχης - 19/12
151. Ισιδώρα Οσία - 01/05
152. Ισίδωρος Μάρτυς - 07/12
153. Ισίδωρος Μάρτυς ο εν τη Χίω - 14/05
154. Ισίδωρος Όσιος ο Πηλουσιώτης - 04/02
155. Ισμαήλ Μάρτυς - 17/06
156. Ισχυρίων Επίσκοπος - 23/11
157. Ιωάδ ή Ιωήλ Προφήτης - 30/03
158. Ιωάθαμ Βασιλεύς - 19/12
159. Ιωακείμ ο της Θεοτόκου πατήρ - 09/09
160. Ιωάννα η Μυροφόρος - 27/06
161. Ιωάννης Ανάργυρος - 31/01
162. Ιωάννης Ανάργυρος, λειψάνου αυτού εύρεσις - 28/06
163. Ιωάννης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 25/08
164. Ιωάννης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ο Νηστευτής - 02/09
165. Ιωάννης Επίσκοπος Γοτθίας - 26/06
166. Ιωάννης Επίσκοπος της Πολυβότου - 04/12
167. Ιωάννης Ιερομάρτυς - 01/11
168. Ιωάννης Ιερομάρτυς - 28/11
169. Ιωάννης Ιερομάρτυς ο εν Περσίδι - 29/11
170. Ιωάννης Κάλφας Νεομάρτυς - 26/02
171. Ιωάννης Μάρτυς - 22/01
172. Ιωάννης Μάρτυς - 27/03
173. Ιωάννης Μάρτυς - 24/05
174. Ιωάννης Μάρτυς - 07/06
175. Ιωάννης Μάρτυς - 23/09
176. Ιωάννης Μάρτυς - 20/11
177. Ιωάννης Μάρτυς ο Βλαδίμηρος - 22/05
178. Ιωάννης Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
179. Ιωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνος - 18/07
180. Ιωάννης Νεομάρτυς - 23/09
181. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Βλάχος - 12/05
182. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Βούλγαρις - 05/03
183. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Βούλγαρις - 14/05
184. Ιωάννης Νεομάρτυς ο εκ Μονεμβασίας - 21/10
185. Ιωάννης Νεομάρτυς ο εν Ασπροκάστρω - 02/06
186. Ιωάννης Νεομάρτυς ο εξ Ιωαννίνων - 18/04
187. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Θάσιος - 20/12
188. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Κουλικάς - 18/04
189. Ιωάννης Νεομάρτυς ο Κρης - 15/09
190. Ιωάννης Νεομάρτυς ο ναύκληρος - 08/04
191. Ιωάννης ο Βατάτζης βασιλεύς - 04/11
192. Ιωάννης ο Ελεήμων Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 12/11
193. Ιωάννης ο εν Ειρηνουπόλει - 04/02
194. Ιωάννης ο Θεολόγος, Απόστολος εκ των Δώδεκα και Ευαγγελιστής - 30/06
195. Ιωάννης ο Θεολόγος, Εγκαίνια Ναού πλησίον της μεγάλης Εκκλησίας - 02/08
196. Ιωάννης ο Θεολόγος, η μετάστασις αυτού - 26/09
197. Ιωάννης ο Θεολόγος, η Σύναξις αυτού εν τοις Βιάτου - 10/07
198. Ιωάννης ο Θεολόγος, η Σύναξις αυτού εν τοις Διακονίσσης - 15/02
199. Ιωάννης ο Θεολόγος, της κόνεως αυτού η σύναξις - 08/05
200. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Εγκαίνια του Ναού της Μονής του Στουδίου - 20/07
201. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Κεφαλής αυτού τρίτη εύρεσις - 25/05
202. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Μνήμη πλησίον του Ταύρου - 24/01
203. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου Αποτομή - 29/08
204. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου Γενέσιον - 24/06
205. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου θαύμα - 07/01
206. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου κεφαλής πρώτη <και δευτέρα> εύρεσις - 24/02
207. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου Σύλληψις - 23/09
208. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προδρόμου Σύναξις - 07/01
209. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Σύναξις εν τοις Ολύμπου - 23/07
210. Ιωάννης ο στρατιώτης - 12/06
211. Ιωάννης ο στρατιώτης - 29/07
212. Ιωάννης ο Χρυσόστομος - 30/01
213. Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 13/11
214. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κοίμησις - 14/09
215. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λειψάνου ανακομιδή - 27/01
216. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χειροτονία - 15/12
217. Ιωάννης Οσιομάρτυς - 12/04
218. Ιωάννης Οσιομάρτυς ο Αιγύπτιος - 20/09
219. Ιωάννης Οσιομάρτυς ο Ηγούμενος της Μοναγρίας - 04/06
220. Ιωάννης Όσιος - 26/01
221. Ιωάννης Όσιος - 23/02
222. Ιωάννης Όσιος - 02/12
223. Ιωάννης Όσιος Επίσκοπος Κολωνίας - 03/12
224. Ιωάννης Όσιος Ηγούμενος της Παταλαραίας - 03/08
225. Ιωάννης Όσιος Θαυματουργός - 19/10
226. Ιωάννης Όσιος Ίβηρ - 13/05
227. Ιωάννης Όσιος και Ομολογητής Ηγούμενος Μονής των Καθαρών - 27/04
228. Ιωάννης Όσιος μαθητής Γρηγορίου του Δεκαπολίτου - 18/04
229. Ιωάννης Όσιος ο Δαμασκηνός - 04/12
230. Ιωάννης Όσιος ο εν Λυκώ - 06/02
231. Ιωάννης Όσιος ο εν Ρουφιαναίς - 16/03
232. Ιωάννης Όσιος ο εν τω φρέατι - 30/03
233. Ιωάννης Όσιος ο Καλυβίτης - 15/01
234. Ιωάννης Όσιος ο Κολοβός - 09/11
235. Ιωάννης Όσιος ο μαθητής του Αγίου Βαρσανουφίου - 06/02
236. Ιωάννης Όσιος ο μετά του Συμεών του σαλού - 21/07
237. Ιωάννης Όσιος ο Παλαιολαυρίτης - 20/04
238. Ιωάννης Όσιος ο της Κλίμακος - 30/03
239. Ιωάννης Όσιος ο Χοζεβίτης - 03/10
240. Ιωάννης Όσιος ο Ψυχαΐτης - 07/05
241. Ιωάννης Όσιος Ψάλτης ο Κουκουζέλης - 01/10
242. Ιωάννης Όσιος, Κτίτωρ της εν Χίω Νέας Μονής - 20/05
243. Ιωάννης Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 30/03
244. Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 18/08
245. Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 30/08
246. Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο από Σχολαστικών - 21/02
247. Ιωάννης υιός της Οσίας Άννης - 13/06
248. Ιωάννης, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
249. Ιωαννίκιος Όσιος ο Μέγας - 04/11
250. Ιωάννου Αγίου Διήγησις - 17/11
251. Ιωάννου τινός Διήγησις ωφέλιμος - 23/11
252. Ιωάσαφ Νέος Οσιομάρτυς - 26/10
253. Ιωάσαφ Όσιος ο εν τω Μετεώρω - 20/04
254. Ιωάσαφ Όσιος υιός Αβενήρ - 26/08
255. Ιώβ Δίκαιος - 06/05
256. Ιώβ Δίκαιος - 19/12
257. Ιωήλ Προφήτης - 19/10
258. Ιωνάς Μάρτυς - 29/03
259. Ιωνάς Όσιος ο Σαββαΐτης - 21/09
260. Ιωνάς Προφήτης - 21/09
261. Ιωράμ Βασιλεύς - 19/12
262. Ιωσαφάτ Βασιλεύς - 19/12
263. Ιωσής Μάρτυς, υιός της Αγίας Φωτεινής - 26/02
264. [Ιωσής Μάρτυς, υιός της Αγίας Φωτεινής] - 26/02
265. Ιωσήφ Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Ομολογητής - 14/07
266. Ιωσήφ Μάρτυς - 03/11
267. Ιωσήφ Μάρτυς - 20/11
268. Ιωσήφ Νεομάρτυς - 04/02
269. Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας - 31/07
270. Ιωσήφ ο Μνήστωρ Δίκαιος - 19/12
271. Ιωσήφ ο Μνήστωρ Δίκαιος - 26/12
272. Ιωσήφ Όσιος ο Αναχωρητής - 17/06
273. Ιωσήφ Όσιος ο υμνογράφος - 03/04
274. Ιωσήφ Όσιος, Κτίτωρ της εν Χίω Νέας Μονής - 20/05
275. Ιωσήφ Πατριάρχης - 19/12
276. Ιωσήφ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 30/10
277. Ιωσίας Βασιλεύς - 19/12