Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/06 - Ιερίας Οσίας.
* H Oσία Iερία, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Oύσα φρονουσών του μέρους1 Iερία,
Nυμφώνος ουκ έμεινεν έξω Kυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι ούσα εκ του μέρους των πέντε φρονίμων παρθένων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)