Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Φάβιος Επίσκοπος Ρώμης - 05/08
2. Φαεινή Παρθενομάρτυς - 18/05
3. Φαίδρος Μάρτυς - 29/11
4. Φαίστος Διάκονος και Μάρτυς - 21/04
5. Φάλεκ Δίκαιος - 19/12
6. Φανούριος Νεομάρτυς - 27/08
7. Φαντίνος Όσιος - 30/08
8. Φαρές Δίκαιος - 19/12
9. Φαρμουθέ Όσιος - 30/03
10. Φαρμούθιος Όσιος - 11/04
11. Φαρνάκιος Μάρτυς - 25/06
12. Φαύστα Μάρτυς - 06/02
13. [Φαυστιανός Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
14. Φαυστιανός Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
15. Φαύστος Διάκονος και Μάρτυς - 04/10
16. Φαύστος Μάρτυς - 06/02
17. Φαύστος Μάρτυς - 12/07
18. Φαύστος Μάρτυς - 16/07
19. Φαύστος Μάρτυς - 31/08
20. Φαύστος Μάρτυς - 06/09
21. Φαύστος Μάρτυς - 25/10
22. Φαύστος Μάρτυς ο συν τω Διονυσίω - 03/10
23. Φαύστος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
24. Φαύστος Όσιος - 03/08
25. Φερβίνος Όσιος - 04/04
26. Φερφούθα Μάρτυς - 04/04
27. Φευρωνία θυγάτηρ Ηρακλείου Βασιλέως - 28/10
28. Φευρωνία Μάρτυς - 25/06
29. Φήστος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
30. Φιλάγριος Κύπρου - 09/02
31. Φιλάδελφος Άγιος - 25/10
32. Φιλάδελφος Μάρτυς - 08/02
33. Φιλάδελφος Μάρτυς - 10/05
34. Φιλάδελφος Μάρτυς - 02/09
35. Φιλανθρωπία του Θεού η περί την Κωνσταντινούπολιν - 15/08
36. Φιλάρετος ο ελεήμων - 01/12
37. Φίλγας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
38. Φιλέορτος Μάρτυς - 31/08
39. Φιλεταίρος Μάρτυς - 30/12
40. [Φιλήμων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
41. Φιλήμων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/11
42. Φιλήμων Επίσκοπος Γάζης - 14/02
43. Φιλήμων Επίσκοπος και Μάρτυς - 27/09
44. Φιλήμων Μάρτυς - 21/03
45. Φιλήμων Μάρτυς - 06/07
46. Φιλήμων Μάρτυς - 14/12
47. Φιλήμων Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
48. Φίληξ Ιερομάρτυς - 16/04
49. Φίληξ Ιερομάρτυς - 30/08
50. Φίληξ Ιερομάρτυς - 19/10
51. Φίληξ Μάρτυς - 17/06
52. Φίληξ Μάρτυς - 07/10
53. Φίληξ Μάρτυς τριβούνος - 24/05
54. Φιλητός Μάρτυς - 27/03
55. Φιλικητάτη Μάρτυς - 01/02
56. Φιλίππα Μάρτυς η μήτηρ Θεοδώρου - 19/04
57. Φιλιππικός Άγιος - 24/01
58. Φίλιππος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
59. Φίλιππος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 14/11
60. [Φίλιππος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
61. Φίλιππος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 11/10
62. Φίλιππος Μάρτυς - 17/08
63. Φίλιππος Μάρτυς - 02/09
64. Φίλιππος Μάρτυς ο πατήρ Ευγενίας - 24/12
65. Φιλογόνιος Πατριάρχης Αντιοχείας - 20/12
66. Φιλοθέα Οσία - 19/02
67. Φιλόθεος Μάρτυς ο εν Σαμοσάτοις - 29/01
68. Φιλόθεος Όσιος Αγιορείτης - 21/10
69. Φιλόθεος Όσιος Αγιορείτης ο εν Καρεαίς ασκήσας - 05/12
70. Φιλόθεος Όσιος ο Θαυματουργός - 15/09
71. Φιλοκτίμων Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
72. [Φιλόλογος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
73. Φιλόλογος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
74. Φιλονείδης Επίσκοπος Κουρίου - 17/06
75. Φιλονίλλα Μάρτυς - 11/10
76. Φιλόσοφος Μάρτυς - 01/05
77. Φιλούμενος Μάρτυς - 24/11
78. Φιλούμενος Μάρτυς - 29/11
79. Φινεές Δίκαιος - 12/03
80. Φινεές Δίκαιος - 02/09
81. Φιρμιλιανός Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας - 28/10
82. Φίρμος Μάρτυς - 01/06
83. Φίρμος Μάρτυς - 25/06
84. Φλαβιανός Όσιος - 16/02
85. Φλαβιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 16/02
86. Φλάβιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
87. [Φλέγων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
88. Φλέγων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/04
89. Φλωρέντιος Μάρτυς - 13/10
90. Φλώρος Μάρτυς - 18/08
91. Φλώρος Όσιος Επίσκοπος Αμινσού - 18/12
92. [Φουρτουνάτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
93. Φουρτουνάτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 15/06
94. Φουρτουνάτος Μάρτυς - 16/04
95. Φουρτουνιανός Μάρτυς - 30/08
96. Φουρτουνιανός Μάρτυς - 27/09
97. Φουσίκ Μάρτυς - 17/04
98. Φρουμέντιος Αρχιεπίσκοπος Ινδίας - 30/11
99. Φυγή Χριστού εις Αίγυπτον - 26/12
100. Φύλων Επίσκοπος Καλπασίου - 24/01
101. Φωκάς Ιερομάρτυς ο Θαυματουργός - 22/09
102. Φωκάς Ιερομάρτυς ο νέος ο εκ Σινώπης, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 23/07
103. Φωκάς Μάρτυς - 02/08
104. Φωκάς Μάρτυς - 18/12
105. Φωκάς Μάρτυς ο κηπουρός - 22/09
106. Φωστήριος Όσιος - 05/01
107. Φώτας Όσιος - 06/06
108. Φωτεινή Μάρτυς - 20/08
109. Φωτεινή Μάρτυς η Σαμαρείτις - 26/02
110. Φωτεινός Μάρτυς - 27/12
111. Φωτεινός Μάρτυς τριβούνος - 24/05
112. Φωτεινός Μάρτυς, υιός της Αγίας Φωτεινής - 26/02
113. [Φωτεινός Μάρτυς, υιός της Αγίας Φωτεινής] - 26/02
114. Φώτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 06/02
115. Φώτιος Μάρτυς - 12/08
116. Φώτιος Μάρτυς - 28/10
117. Φώτιος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
118. [Φωτίς Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής] - 26/02
119. Φωτίς Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής - 26/02
120. Φωτοδρόμιον της Μεγάλης Εκκλησίας - 22/12
121. Φωτώ Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής - 26/02
122. [Φωτώ Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής] - 26/02