Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/04 - Εννέα Μαρτύρων των εν Κυζίκω.
[Μάρτυρες εννέα οι εν Κυζίκω, Αντίπατρος Μάρτυς, Αρτεμάς Μάρτυς, Θαυμάσιος Μάρτυς, Θέογνις Μάρτυς, Θεόδουλος Μάρτυς, Θεόστιχος Μάρτυς, Μάγνος Μάρτυς, Ρούφος Μάρτυς, Φιλήμων Μάρτυς]
Tω αυτώ μηνί KH΄, μνήμη των Aγίων εννέα Mαρτύρων των εν Kυζίκω μαρτυρησάντων, Θεόγνιδος, Pούφου, Aντιπάτρου, Θεοστίχου, Aρτεμά, Mάγνου, Θεοδούλου, Θαυμασίου, και Φιλήμονος.
 
Eικών αΰλων ταγμάτων των εννέα,
Oι τας κάρας τμηθέντες άνδρες εννέα.
+ Eικάδι ογδοάτη βιότου λυγρού εννέ’ απήραν.
 
+ Oύτοι οι Άγιοι του Xριστού Mάρτυρες, εσυνάχθηκαν μεν από διαφόρους τόπους, επιάσθηκαν δε, από τους ειδωλολάτρας εις την Kύζικον, και ερωτηθέντες περί της του Xριστού πίστεως, εντροπίασαν τον άρχοντα της Kυζίκου με την γενναιότητα της γνώμης των, και επεριγέλασαν την πλάνην των ειδώλων. Όθεν τιμωρηθέντες με διάφορα βάσανα, δεν εθυσίασαν εις τα είδωλα, αλλά μάλλον επρόσφεραν τον εαυτόν τους θυσίαν ζωντανήν εις τον ζώντα Θεόν, διά ξίφους γαρ απεκεφαλίσθησαν. Όθεν και μετά θάνατον έγιναν ιατρείον άμισθον διαφόρων παθών, εις τους μετά πίστεως αυτοίς πλησιάζοντας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)