Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ταβιθά Αγία - 25/10
2. Τάγματα Εννέα - 08/11
3. Ταϊσία Οσία - 08/10
4. Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 25/02
5. Ταράσιος Μάρτυς - 07/06
6. Τάραχος Μάρτυς - 12/10
7. Τατιανή Μάρτυς - 12/01
8. Τατιανή Οσία - 05/01
9. Τατιανός Μάρτυς - 12/09
10. Τατίων Μάρτυς - 24/08
11. Τάττα Μάρτυς - 25/09
12. Ταυρίων Μάρτυς - 07/11
13. Τεκούσα Παρθενομάρτυς - 18/05
14. Τελεσφόρος Μάρτυς - 22/02
15. Τελέτιος Μάρτυς - 30/05
16. Τερέντιος Ιερομάρτυς Ικονίου - 21/06
17. Τερέντιος Μάρτυς - 13/03
18. Τερέντιος Μάρτυς - 05/04
19. Τερέντιος Μάρτυς - 10/04
20. Τερέντιος Μάρτυς - 16/10
21. Τερέντιος Μάρτυς - 28/10
22. Τερέντιος Μάρτυς - 28/10
23. Τερέντιος Μάρτυς - 11/12
24. [Τέρτιος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
25. Τέρτιος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/10
26. Τεσσαράκοντα Μάρτυρες - 09/03
27. Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, Εγκαίνια Ναού - 29/12
28. Τιβούρτιος Μάρτυς - 22/11
29. Τιβούρτιος Μάρτυς - 18/12
30. Τιθόης Όσιος - 26/08
31. Τιμίας Εσθήτος Κατάθεσις εν ταις Βλαχέρναις - 02/07
32. Τιμίας Ζώνης Μετακομιδή - 12/04
33. Τιμίου Σταυρού Εύρεσις - 06/03
34. Τιμίων Ήλων Εύρεσις - 06/03
35. [Τιμόθεος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
36. Τιμόθεος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/01
37. Τιμόθεος Μάρτυς - 19/08
38. Τιμόθεος Μάρτυς - 05/11
39. Τιμόθεος Μάρτυς - 19/12
40. Τιμόθεος Μάρτυς Επίσκοπος - 28/11
41. Τιμόθεος Μάρτυς μαθητής του εν Σικελία Βαβύλα - 24/01
42. Τιμόθεος Μάρτυς ο συν τη Μαύρα - 03/05
43. Τιμόθεος Ομολογητής - 01/02
44. Τιμόθεος Όσιος ο εν Καισαρεία - 27/02
45. Τιμόθεος Όσιος ο εν Συμβόλοις - 21/02
46. Τιμόθεος Προύσης Ιερομάρτυς - 10/06
47. Τιμόλαος Μάρτυς - 15/03
48. [Τίμων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
49. Τίμων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/07
50. Τίτος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 04/06
51. [Τίτος Γορτύνης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
52. Τίτος Γορτύνης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 25/08
53. Τίτος Όσιος ο Θαυματουργός - 02/04
54. Τραγκυλίνος Μάρτυς - 18/12
55. Τρεις Ιεράρχες - 30/01
56. Τρεις Παίδες [εν Καμίνω] - 17/12
57. Τριαντάφυλλος Νεομάρτυς ο εκ Ζαγοράς - 08/08
58. Τριβίμιος Μάρτυς - 02/03
59. Τριφύλλιος Επίσκοπος Λευκοσίας - 12/06
60. [Τρόφιμος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
61. Τρόφιμος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 14/04
62. Τρόφιμος Μάρτυς - 11/03
63. Τρόφιμος Μάρτυς - 21/07
64. Τρόφιμος Μάρτυς - 19/09
65. Τρόφιμος Μάρτυς - 29/09
66. Τρόφιμος Μάρτυς - 31/10
67. Τρόφιμος Μάρτυς ο εν Νικομηδεία - 18/03
68. Τρύφαινα Μάρτυς - 31/01
69. Τρύφαινα Οσία η εν Κυζίκω - 11/04
70. Τρύφων Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 19/04
71. Τρύφων Μάρτυς - 01/02
72. Τρύφων Μάρτυς - 29/09
73. Τρύφων Μάρτυς - 19/12
74. Τρωάδιος Μάρτυς - 02/03
75. Τύραννος Ιερομάρτυς, λείψανον αυτού πού ην - 08/05
76. [Τυχικός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
77. Τυχικός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
78. Τύχων Επίσκοπος Αμαθούντος - 16/06