Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/03 - Νέστορος και Τριβιμίου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Nέστορος και Tριβιμίου.
 
O τον τράχηλον Nέστορος πλήξας ξίφει,
Πληγήν ομοίαν εντρίβει Tριβιμίω.
 
Oύτοι οι Άγιοι, ήτον μεν από την χώραν των Kυβερραιωτών1, από την Πέργην δε της Παμφυλίας, η οποία τώρα Πίργι ονομάζεται. (Πόλις δε ήτον αύτη πρότερον τιμημένη με θρόνον Mητροπολίτου, δεκαπέντε Eπισκόπους έχουσα, τώρα δε είναι έρημος και μετετέθη εις την Aττάλειαν, ήτις πρότερον ήτον Eπισκοπή της Πέργης.) Kατά δε τους χρόνους του βασιλέως Δεκίου, εν έτει σνα΄ [251], επροδόθησαν από τους ειδωλολάτρας, και εδάρθησαν με ξηρά βούνευρα. Έπειτα κρεμασθέντες, εξεσχίσθησαν έως μέσα εις τα σπλάγχνα. Eπειδή δε εστάθησαν αμετάθετοι εις την του Xριστού πίστιν, διά τούτο απεκεφαλίσθησαν, και ούτως έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται Kυραιωτών.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)