Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Γαβριήλ Αρχαγγέλου Εγκαίνια πέραν εν Χάλδαις - 26/07
2. Γαβριήλ Αρχαγγέλου Σύναξις - 26/03
3. Γαβριήλ Αρχαγγέλου Σύναξις - 13/07
4. Γαβριήλ Αρχαγγέλου Σύναξις εν τω Άδειν - 11/06
5. Γαβριήλ Αρχιστράτηγος - 08/11
6. Γαβριήλ Μάρτυς - 22/01
7. Γαβριήλ Νεομάρτυς - 18/10
8. Γαβριήλ νέος Ιερομάρτυς - 03/12
9. Γαβριήλ νέος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Σερβίας - 13/12
10. Γαβριήλ νέος Οσιομάρτυς - 02/02
11. Γαβριήλ Όσιος - 26/01
12. Γαβριήλ Όσιος Ίβηρ - 13/05
13. Γαδ Πατριάρχης - 19/12
14. Γαϊανή Μάρτυς - 27/09
15. Γαϊανή Παρθενομάρτυς - 30/09
16. Γαϊανός Μάρτυς - 05/05
17. Γαϊανός Μάρτυς - 11/08
18. Γαϊανός Μάρτυς - 07/12
19. [Γάιος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
20. Γάιος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
21. Γάιος Διάκονος και Μάρτυς - 04/10
22. Γάιος Μάρτυς - 05/05
23. Γάιος Μάρτυς - 23/06
24. Γάιος Μάρτυς - 11/08
25. Γάιος Μάρτυς - 21/10
26. Γάιος Μάρτυς - 07/12
27. Γάιος Μάρτυς ο συν τω Διονυσίω - 03/10
28. Γάιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
29. Γάιος Όσιος - 31/12
30. Γαλακτίων Μάρτυς - 05/11
31. Γαλατίων Μάρτυς - 22/06
32. Γαληνή Μάρτυς - 16/04
33. Γάλυκος Μάρτυς - 03/04
34. Γαμαλιήλ Διδάσκαλος Παύλου - 02/08
35. Γάργαλος Μάρτυς - 29/09
36. Γαυδέντιος Μάρτυς - 31/12
37. Γεδεών Δίκαιος - 26/09
38. Γέδιος Μάρτυς Επίσκοπος και Ομολογητής - 10/11
39. Γεϊθαζέτ Μάρτυς - 20/11
40. Γελάσιος Μάρτυς - 06/06
41. Γελάσιος Μάρτυς ο από μίμων - 27/02
42. Γελάσιος Όσιος - 31/12
43. [Γελάσιος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
44. Γέμελλος Μάρτυς - 10/12
45. Γεμινιανός Μάρτυς - 17/09
46. Γενέσιον της Θεοτόκου - 08/09
47. Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου - 24/06
48. Γεννάδιος Όσιος Αγιορείτης - 17/11
49. Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 17/11
50. Γεράσιμος Όσιος νέος ο εν Κεφαληνία - 20/10
51. Γεράσιμος Όσιος ο Ιορδανίτης - 04/03
52. Γεράσιμος Όσιος ο Κτίτωρ της Μονής Σουρβίας - 15/09
53. Γερβάσιος Μάρτυς - 14/10
54. Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 12/05
55. Γερμανός Μάρτυς - 07/07
56. Γερμανός Μάρτυς - 20/10
57. Γερμανός Μάρτυς - 12/11
58. Γερόντιος Μάρτυς - 01/04
59. Γεώργιος Άγιος, Εγκαίνια εν Κυπαρίσσω - 26/11
60. Γεώργιος Άγιος, Εγκαίνια Ναού εν Λύδδη - 03/11
61. Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος - 21/02
62. Γεώργιος Επίσκοπος Μιτυλήνης - 07/04
63. Γεώργιος Επίσκοπος Νικομηδείας - 29/12
64. Γεώργιος Μάρτυς - 22/01
65. Γεώργιος Μάρτυς - 21/07
66. Γεώργιος Μεγαλομάρτυς ο Τροπαιοφόρος - 23/04
67. Γεώργιος Νεομάρτυς εν τη νέα Εφέσω - 05/04
68. Γεώργιος Νεομάρτυς ο εις το Καρατζασού μαρτυρήσας - 02/10
69. Γεώργιος Νεομάρτυς ο εν Πτολεμαΐδι - 23/04
70. Γεώργιος Νεομάρτυς ο Παϊζάνος - 14/02
71. Γεώργιος Νεομάρτυς ο Σέρβος - 11/02
72. Γεώργιος Νεομάρτυς ο Χίος - 26/11
73. Γεώργιος Ομολογητής Επίσκοπος Πισσιδείας - 19/04
74. Γεώργιος Όσιος Επίσκοπος Αμάστριδος - 25/10
75. Γεώργιος Όσιος Ίβηρ - 13/05
76. Γεώργιος Όσιος ο εν τω Διϊππείω - 11/03
77. Γεώργιος Όσιος ο εν τω Μαλαιώ - 04/04
78. Γεώργιος Όσιος ο Λιμνιώτης - 24/08
79. Γεώργιος Όσιος ο Σιναΐτης - 11/03
80. Γεώργιος Όσιος ο Χοζεβίτης - 08/01
81. Γεώργιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 18/08
82. Γλαφυρή (ή Γλαφύρα) Αγία - 26/04
83. Γλυκερία Μάρτυς - 13/05
84. Γλυκερία Μάρτυς - 22/10
85. Γλυκέριος Ιερομάρτυς - 28/12
86. Γλυκέριος Μάρτυς ο γεωργός - 23/04
87. Γλύκων Μάρτυς - 26/10
88. Γοβδελαάς Μάρτυς - 29/09
89. Γοθαζάτ αρνησίχριστος Μάρτυς - 17/04
90. Γολινδούχ Μάρτυς η εκ Περσίδος - 13/07
91. Γοργίας Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
92. Γοργονία αδελφή του Θεολόγου Γρηγορίου - 23/02
93. Γοργόνιος Μάρτυς - 28/12
94. Γοργόνιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα (1) - 09/03
95. Γοργόνιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα (2) - 09/03
96. Γορδιανός Μάρτυς - 09/05
97. Γορδιανός Μάρτυς - 13/09
98. Γορδιανός Μάρτυς - 31/10
99. Γόρδιος Μάρτυς - 03/01
100. Γουδελία Μάρτυς - 29/09
101. Γουρίας Μάρτυς - 15/11
102. Γουρίας, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
103. Γράτος Όσιος - 05/12
104. Γραυς Μάρτυς - 15/06
105. Γρηγέντιος Επίσκοπος Αιθιοπίας - 19/12
106. Γρηγόριος Άγιος αδελφός Γρηγορίου του Θαυματουργού - 07/11
107. Γρηγόριος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Παλαμάς - 14/11
108. Γρηγόριος Επίσκοπος Ακραγαντίνων - 23/11
109. Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου της εν τη Ανατολή - 04/03
110. Γρηγόριος Επίσκοπος Κύπρου - 04/03
111. Γρηγόριος Επίσκοπος Ναζιανζού ο του Θεολόγου Γρηγορίου πατήρ - 01/01
112. Γρηγόριος Επίσκοπος Νεοκαισαρείας - 17/11
113. Γρηγόριος Ιερομάρτυς Επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας - 30/09
114. Γρηγόριος Μάρτυς - 25/08
115. Γρηγόριος Νύσσης - 10/01
116. Γρηγόριος ο Διάλογος Πάπας Ρώμης - 12/03
117. Γρηγόριος ο εν τω Ακρίτα Όσιος - 05/01
118. Γρηγόριος ο Θεολόγος - 30/01
119. Γρηγόριος ο Θεολόγος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 25/01
120. Γρηγόριος ο Θεολόγος, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 19/01
121. Γρηγόριος Όσιος Αγιορείτης - 06/04
122. Γρηγόριος Όσιος Δομέστικος ο Λαυριώτης - 01/10
123. Γρηγόριος Όσιος θείος του Οσίου Ευστρατίου - 09/01
124. Γρηγόριος Όσιος ο Δεκαπολίτης - 20/11
125. Γρηγόριος Όσιος ο εν τη Μονή του Πουπλίου - 25/01
126. Γρηγόριος Όσιος ο εν τη Χρυσή Πέτρα - 24/11
127. Γρηγόριος Όσιος ο εν τω κόλπω της Νικομηδείας - 02/04
128. Γρηγόριος Όσιος ο κτίτωρ της εν τω Άθω Μονής του Αγίου Νικολάου - 07/12
129. Γρηγόριος Όσιος ο Σιναΐτης - 06/04
130. Γρηγόριος Πάπας Αλεξανδρείας - 05/11