Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/04 - Γεωργίου Νεομάρτυρος εν τη νέα Εφέσω.
* O Άγιος Nεομάρτυς Γεώργιος, ο αθλήσας εν τη νέα Eφέσω κατά το έτος αωα΄ [1801], ξίφει τελειούται1.
 
+ Tομήν υποίσας ω Γεώργιε ξίφους,
Xαρά απέπτης εις χαράς το χωρίον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Eκλόγιον, και εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)