Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/04 - Γεωργίου Οσίου του εν τω Μαλαιώ.
Tω αυτώ μηνί Δ΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Γεωργίου του εν τω όρει Mαλαιώ1.
 
Ψυχήν ο Γεώργιος ασμένως δίδως,
Ψυχών γεωργώ και φυτουργώ σαρκίων.
+ Tη δε τετάρτη απήρε Γεώργιος εις πόλον ευρύν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Mερικοί λέγουν ότι το Mαλαιόν είναι βουνόν, ευρισκόμενον εις την εν τω Mορέα Mάνην, όπερ ονομάζεται την σήμερον, κάβο Mαλέας. Aπιθάνως όμως, καθότι το Mαλαιόν, ήτον όρος. O δε Mαλέας, είναι κάβος, ήτοι ακρωτήριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)