Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/12 - Γαΐου και Γαϊανού Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Γάιος και Γαϊανός πυρί τελειούνται.
 
Αν και καμίνου Γάιε βληθής μέσον,
Σού Γαϊανός ουκ αφέξομαι λέγει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)