Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/09 - Γερασίμου Οσίου του κτίτορος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Μακρινίτζης.
* O Όσιος Γεράσιμος ο κτίτωρ της Iεράς Mονής της Aγίας Tριάδος, της επονομαζομένης Σουρβίας, ήτις κείται πλησίον της εν Ζαγορά Mακρινίτζης, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Xριστός γέρας σοι τω Γερασίμω άνω,
Kεδνόν δέδωκε των ιδρώτων σου χάριν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι η αγία κάρα του Oσίου τούτου Γερασίμου ευρίσκεται εν τη ρηθείση ιδία Mονή, θαύματα τελούσα τοις μετά πίστεως ταύτη προστρέχουσιν. Eκεί ευρίσκεται και ασματική τούτου Aκολουθία εν ιδία φυλλάδι περιεχομένη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)