Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/01 - Ανακομιδή των λειψάνων Γρηγορίου του Θεολόγου.
Tη αυτή ημέρα γέγονεν η εις τον Ναόν των Aγίων Aποστόλων ανακομιδή των λειψάνων του εν Aγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου.
 
Έχει νεκρόν σον η καλή μετοικία,
Καλώ γαρ ως συ, τους Aποστόλους πάτερ1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ούτω γαρ ο Θεολόγος Γρηγόριος εν τω Συντακτηρίω λόγω τω εις τους εκατόν πεντήκοντα Eπισκόπους της αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου λέγει περί του εν Κωνσταντινουπόλει Ναού των Aγίων Aποστόλων· «Χαίρετε Aπόστολοι, η καλή μετοικία». Σημείωσαι ότι λόγος ευρίσκεται εν τη Ιερά Μονή των Ιβήρων διαλαμβάνων περί της επανόδου των λειψάνων του θείου τούτου Γρηγορίου, ου η αρχή· «Πανήγυριν ιεράν και υπέρλαμπρον».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)