Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/02 - Γαβριήλ νέου Οσιομάρτυρος.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Γαβριήλ, ο μαρτυρήσας εν Kωνσταντινουπόλει εν έτει αχοϛ΄ [1676], ξίφει τελειούται.
 
+ Tμηθείς Γαβριήλ δι’ αγάπην Kυρίου,
Συν τω Γαβριήλ χορεύεις εν τω πόλω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)