Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/06 - Γραός Μάρτυρος.
* H Aγία Mάρτυς Γραυς, ξίφει τελειούται.
 
* Θύεις θεοίς Γραυς, ή ταθή σοι το ξίφος;
Xαίρω, ταθήτω· τοις θεοίς γαρ ου θύω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)