Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/04 - Γλυκερίου Μάρτυρος του γεωργού.
O Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός ξίφει τελειούται.
 
Λαιμόν σον ως γην, ως ύννιν δε την σπάθην,
Γεωργέ Γλυκέριε προσφόρως κρίνω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)