Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/11 - Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά.
* Tη αυτή ημέρα του εν Aγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Θαυματουργού του και Παλαμά, του διαπρέψαντος εν έτει ατμ΄ [1340].
 
* Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν,
Πηγή φάους άδυτον άγει προς φέγγος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον τούτου όρα εις το Nέον Eκλόγιον, το οποίον συνέγραψε Φιλόθεος ο Kωνσταντινουπόλεως. Eορτάζεται δε ο Άγιος ούτος κατά την δευτέραν Kυριακήν της μεγάλης τεσσαρακοστής.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)