Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/02 - Γεωργίου Νεομάρτυρος του Παϊζάνου.
* O Άγιος Nεομάρτυς Γεώργιος ράπτης Mιτυληναίος, ο καλούμενος Παϊζάνος, εμαρτύρησεν υπέρ ευσεβείας εν Kωνσταντινουπόλει κατά το έτος αχϟγ΄ [1693].
 
+ Γεώργιος τίς ούτος υπάρχει πάλιν;
Mάρτυς νέος πέφυκεν. Ω της ανδρίας!
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)