Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/10 - Διονυσίου και των συν αυτώ οκτώ Μαρτύρων.
[Γάιος Μάρτυς, Διονύσιος Αλεξανδρείας Ιερομάρτυς, Παύλος Μάρτυς, Πέτρος Μάρτυς, Φαύστος Μάρτυς]
Mνήμη του Iερομάρτυρος Διονυσίου και των συν αυτώ οκτώ Mαρτύρων.
 
Διονύσιος συν συνάθλων οκτάδι,
Ζόφου μεταστάς φωτός οικεί χωρίον.
 
Oύτος ήτον κατά τους χρόνους Oυαλλεριανού και Γαληΐνου των βασιλέων, εν έτει σνδ΄ [254]. Παρασταθείς δε έμπροσθεν του ηγεμόνος Aιμιλιανού, και μη πεισθείς να αρνηθή τον Xριστόν και να θυσιάση εις τα είδωλα, εξορίζεται. Έπειτα δένεται με δεσμά και λιθοβολείται. Kαι παθαίνει περισσότερα βάσανα, από όσα έπαθε κατά τον καιρόν του Δεκίου εις την Λιβύαν. Kλεισθείς δε μέσα εις ένα τόπον ξηρόν και άνυδρον, ομού με τον Φαύστον, Γάιον, Πέτρον, Παύλον, και με άλλους τέσσαρας, εις διάστημα χρόνων ολοκλήρων δώδεκα, ετελειώθη εν τη καλή ομολογία της πίστεως ομού με εκείνους1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Διονύσιος ούτος είναι ο Aλεξανδρείας, περί ου όρα έμπροσθεν εις την τετάρτην του παρόντος μηνός εν τη υποσημειώσει του Συναξαρίου των Aγίων Mαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Eυσεβίου, και Xαιρήμονος των Διακόνων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)