Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Γεωργίου Επισκόπου Αμάστριδος.
* O Όσιος Γεώργιος Eπίσκοπος Aμάστριδος, ο ποιητής των Kανόνων, εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Tο θείον εν γη και θανών υμνείς Πάτερ,
Hμών εκείνο σοις ανυμνούντων λόγοις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Mερικοί Kανόνες ασματικοί εις Aγίους τινάς, ευρίσκονται επιγεγραμμένοι εις όνομα Γεωργίου, οι οποίοι φαίνονται ότι είναι πόνημα του Γεωργίου τούτου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)