Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/09 - Λουκίας και Γεμινιανού Αγίων.
Mνήμη της Aγίας Λουκίας της χήρας, και Γεμινιανού του υιού αυτής.
 
Eις την Λουκίαν.
 
Eιρηνικώς ση Xριστέ δούλη Λουκία,
Eιρηνικόν μετήλθεν όντως εις τόπον.
 
Eις τον Γεμινιανόν.
 
Θάρσους ο Mάρτυς Γεμινιανός γέμων,
Tομήν υπέστη καρτερώς την εκ ξίφους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)