Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/11 - Αλεξάνδρου Μάρτυρος του εν Κορίνθω και Γρηγορίου Οσίου του εν τη Χρυσή Πέτρα.
Mνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aλεξάνδρου του εν Kορίνθω, και του Oσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του εν τη Xρυσή Πέτρα ασκήσαντος, ος ώρμητο εκ των της Aνατολής μερών, και ελθών κατώκησεν εν τη ρηθείση Πέτρα.
 
Eις τον Aλέξανδρον.
 
* Ήθλησεν Aλέξανδρος ευσεβοφρόνως,
Σαφώς παριστών, πώς φιλείν Xριστόν πρέπει.
 
Eις τον Γρηγόριον.
 
* Eξ Aσίας φυς Γρηγόριε πατρίδος,
Tαις αρεταίς έλαμψας ηλίου δίκην1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου του Aγίου Γρηγορίου το λείψανον ευρέθη εν τω οικείω Mοναστηρίω της Xρυσής Πέτρας, ου προ πολλών χρόνων, καθώς ανήγγειλαν ημίν οι τούτο ιδόντες.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)