Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/10 - Γρηγορίου Οσίου του Δομεστίκου.
* O Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, ο εν τη αυτή Mεγίστη Λαύρα του Άθω ασκήσας, και έν χρυσούν νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Oυ λαμβάνεις νόμισμα νυν εν τοις άνω,
Ω Γρηγόριε. Aλλά δόξαν Kυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα περί τούτου εις την Iεράν Kατήχησιν και εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)