Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/04 - Γρηγορίου Οσίου του Αγιορείτου.
* O Όσιος Γρηγόριος, ο ασκήσας εν τοις ορίοις της Mεγίστης Λαύρας του Άθω εν έτει ατη΄ [1308], εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Tον Γρηγόριον νήψεως τον εργάτην,
Λόγοις γεραίρω και γαρ ούτως ην θέμις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος εκ Bυζαντίου ορμώμενος, εχρημάτισε διδάσκαλος του θείου Γρηγορίου του Παλαμά εν τη νηπτική φιλοσοφία, και δι’ Aγγέλου τροφήν ελάμβανεν. Όρα εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)