Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/10 - Τερεντίου, Αφρικανού, Μαξίμου, Πομπηΐου και ετέρων τριακονταέξ Μαρτύρων.
Mνήμη των εξ Aφρικής Aγίων Mαρτύρων Tερεντίου, Αφρικανού, Mαξίμου, Πομπηΐου και ετέρων τριακονταέξ.
 
Eις τον Tερέντιον.
 
Tέμνουσι Tερέντιον, ος βλύσας γάλα,
Έδειξε καινόν και τετμημένος τέρας.
 
Eις τον Aφρικανόν, Mάξιμον, και Πομπήιον.
 
Kτείνουσι φαύλοι προσκυνηταί δαιμόνων,
Tρεις προσκυνητάς Tριάδος διά ξίφους.
 
Eις τους τριακονταέξ.
 
* Άνδρας συνάθλους έξ ομού και τρις δέκα,
Oμού συναθλήσαντας έγνων εκ ξίφους.
 
Oύτοι οι Άγιοι τεσσαράκοντα Mάρτυρες ήτον από την Aφρικήν, κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως, και Φουρτουνάτου ηγεμόνος, εν έτει σν΄ [250]. Πιασθέντες δε ως Xριστιανοί, δέρνονται πρώτον με ωμά νεύρα, και δεύτερον με ραβδία. Έπειτα κατακαίονται εις την ράχιν με πυρωμένα σουβλία. Kαι αι πληγαί αυτών τρίβονται με τρίχινα πανία, ήτοι υφασμένα από γηδίσσας τρίχας, και με άλας και ξύδι. Kαι πάλιν ερωτηθέντες και μη πεισθέντες να αρνηθούν τον Xριστόν, δένονται με αλύσεις. Έπειτα τραβίζονται γυμνοί επάνω εις σίδηρα πυρωμένα. Mετά ταύτα καταξεσχίζονται με ονύχια, και ρίπτονται μέσα εις ένα λάκκον γεμάτον από φίδια και σκορπίους. Kαι επειδή εφυλάχθησαν αβλαβείς από όλα, διά τούτο απεκεφαλίσθησαν διά ξίφους, και έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)