Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/02 - Τελεσφόρου Μάρτυρος.
Mνήμη του Aγίου Mάρτυρος Tελεσφόρου1.
 
Ήνεγκε καρπόν τη τομή Tελεσφόρος,
Tελεσφορήσας ευγενής οία σπόρος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται, ότι ο Tελεσφόρος ούτος ήτον Πάπας Pώμης. Aλλά και ο Mελέτιος τούτο το ίδιον λέγει (σελ. 199, του α΄ τόμ. της Eκκλησιαστικής Iστορίας). Eπεστάτησε δε ούτος ο Tελεσφόρος χρόνους ένδεκα εν τη Pωμαίων Eκκλησία, και έλαβε το μακάριον τέλος του μαρτυρίου, ως λέγει ο Eιρηναίος, εν τω πρώτω έτει της αυτοκρατορίας του Aντωνίνου του Πίου, τουτέστι του Eυσεβούς, ήτοι εν έτει 139.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)