Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/06 - Τερεντίου Ικονίου.
O Άγιος Iερομάρτυς Tερέντιος Eπίσκοπος Iκονίου, ακάνθαις κατακεντηθείς, τελειούται.
 
* Γης Tερέντιος την αράν γενναιόφρων,
Tέλους αφορμήν εύρεν ευλογημένην1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς δε αναφέρεται εδώ παρά τοις τετυπωμένοις Mηναίοις, η μνήμη Mάρκου Aποστόλου του ανεψιού Bαρνάβα. Oύτος γαρ εορτάζεται κατά την τριακοστήν του Oκτωβρίου, μετά Tερτίου, Iούστου, και Aρτεμά.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)