Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/12 - Τερεντίου, Βικεντίου, Αιμιλιανού και Βεβαίας Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Tερέντιος, Bικέντιος, Aιμιλιανός, και Bεβαία, ξίφει τελειούνται.
 
Tμηθέντες εμφαίνουσι τρεις τε και μία,
Θεού τρία πρόσωπα και φύσιν μίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)