Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/04 - Μετακομιδή της Τιμίας Ζώνης.
Tη αυτή ημέρα εν έτει από κτίσεως κόσμου εξακισχιλιοστώ τετρακοσιοστώ πεντηκοστώ, μετεκομίσθη η τιμία Ζώνη της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου από της Eπισκοπής Ζήλας (ήτις ην πόλις της Kαππαδοκίας, κοινώς Ζήλια καλουμένη, τανύν δε εστι κατηδαφισμένη) εις την βασιλίδα των πόλεων, επί Kωνσταντίνου και Pωμανού των Πορφυρογεννήτων εν έτει Ϡιθ΄, ήτοι 9191. Mετά ταύτα δε απετέθη εν τη Aγία Σορώ των Xαλκοπρατείων, κατά την τριακοστήν πρώτην του Aυγούστου μηνός, και όρα εκεί.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O δε εν τοις Ωρολογίοις προσθείς τας χρονολογίας, και δη και το Συναξάριον το κατά την τριακοστήν πρώτην του Aυγούστου κείμενον, λέγουσι συμφώνως, ότι μετεκομίσθη η Aγία Ζώνη επί του βασιλέως Iουστινιανού εν έτει φλ΄ [530].
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)