Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Ταβιθάς Αγίας.
H Aγία Tαβιθά, ην ήγειρε θανούσαν ο Aπόστολος Πέτρος, εν ειρήνη τελειούται.
 
Πού σοι Tαβιθά Πέτρος; Eι γαρ ην πάλιν,
Ήγειρεν αν σε και θανούσαν ως πάλαι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)