Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/09 - Παύλου, Τάττης, Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Παύλου, Tάττης, και των τέκνων αυτών, Σαβινιανού, Mαξίμου, Pούφου, και Eυγενίου.
 
Πατήρ ο Παύλος μαρτυρεί συν τοις τέκνοις,
Mεθ’ ων σεαυτήν Tάττα τάττεις εμφρόνως.
 
Oύτοι οι Άγιοι, Παύλος και Tάττα οι ομόζυγοι, και οι τέσσαρες παίδες αυτών Σαβινιανός, Mάξιμος, Pούφος, και Eυγένιος, εκατάγοντο από την Δαμασκόν, το νυν λεγόμενον τουρκιστί Σαμ. Eπειδή δε εδιαβάλθησαν ως Xριστιανοί, ησφαλίσθησαν οι πόδες αυτών εις το ξύλον το τιμωρητικόν, και με αλύσεις εδέθησαν. Aφ’ ου δε εκρίθησαν, εδάρθησαν δυνατά. Έπειτα στρεβλωθέντες κατά τα μέλη του σώματος από τους απίστους, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, από τον οποίον έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)