Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/09 - Φαύστου Μάρτυρος του Πρεσβυτέρου.
O Άγιος Mάρτυς Φαύστος ο Πρεσβύτερος ξίφει τελειούται.
 
Tην γην ο Φαύστος εκλιπών διά ξίφους,
Προς φαύσιν ήρθη της άνω κατοικίας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)