Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/01 - Φιλοθέου, Υπερεχίου, Αβίβου, Ιουλιανού, Ρωμανού, Ιακώβου και Παρηγορίου Μαρτύρων.
Τη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων επτά Μαρτύρων των εν Σαμοσάτοις τελειωθέντων, Φιλοθέου, Yπερεχίου, Aβίβου, Ιουλιανού, Ρωμανού, Ιακώβου, και Παρηγορίου.
 
Υπέρ προσηλωθέντος εν Σταυρώ Λόγου,
Επτά προσηλώθησαν αθλητών κάραι.
 
Oύτοι οι Άγιοι, στρατιώται γενόμενοι του επουρανίου Βασιλέως Χριστού, εστηλίτευσαν και ήλεγξαν την πλάνην των ειδωλολατρών. Όθεν επίασαν αυτούς οι ειδωλολάτραι, και ετζάκισαν με χονδρά ραβδία τα μπράτζα των χειρών και τα μηρία των. Έπειτα εξέσχισαν αυτούς ανελεήμονα, και δέσαντες εις τον λαιμόν τους βαρείας αλυσίδας, έρριψαν αυτούς εις την φυλακήν. Μετά ταύτα ευγάνουσιν αυτούς από την φυλακήν, και τους εξέσχισαν δεύτερον. Eίτα κρεμούσιν αυτούς, και καρφώσαντες τας κεφαλάς των με καρφία, τους έκαμαν να παραδώσουν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και ούτως έλαβον οι αοίδιμοι τους αμαράντους στεφάνους της αθλήσεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)