Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/09 - Φιλίππου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Φίλιππος ξίφει τελειούται.
 
Ίππον ταχύν Φίλιππος την τομήν έχων,
Προς τον φιλούντα θάττον ήλθε Δεσπότην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)