Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Φαύστου, Βασιλείου και Λουκιανού Μαρτύρων.
* Oι Άγιοι Φαύστος, Bασίλειος και Λουκιανός, ξίφει τελειούνται.
 
* Tριών συνάθλων έν διά ξίφους τέλος,
Oι τον Θεόν φρονούσιν έν τε και τρία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)