Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/02 - Φαύστου, Βασιλείου, Σιλουανού και των εν τοις Δαρείου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Φαύστου, Bασιλείου, και Σιλουανού, και των Aγίων Mαρτύρων των εν τοις Δαρείου.
 
Tριών συνάθλων, έν διά ξίφους τέλος,
Oι τον Θεόν φρονούσιν έν τε και τρία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)