Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/10 - Φευρωνίας Αγίας.
H Aγία Φευρωνία, η θυγάτηρ Hρακλείου του βασιλέως, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Tην Bασιλείαν Oυρανών Φευρωνία,
Tης πατρικής σου προκρίνεις ως αγχίνους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)