Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/04 - Επτά Μαρτύρων πρώην ληστών.
[Μάρτυρες Επτά οι πρώην λησταί, Ευφράσιος Μάρτυς, Ιακίσχολος Μάρτυς, Ιαννουάριος Μάρτυς, Μαμμίνος Μάρτυς, Μαρσάλιος Μάρτυς, Σατορνίνος Μάρτυς, Φαυστιανός Μάρτυς]
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι επτά Mάρτυρες οι πρώην λησταί, οι διά του Aγίου Iάσωνος πιστεύσαντες τω Xριστώ, εν λέβητι πίσσης καχλαζούσης βληθέντες, τελειούνται.
 
Λησταί μαθόντες την Eδέμ ληστού λάχος,
Πίσση λαχείν έσπευσαν αυτήν εμφλόγω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)