Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/02 - Ασκληπιού και Ιακώβου Οσίων.
* Oι Όσιοι Πατέρες ημών Aσκληπιός και Iάκωβος, εν ειρήνη τελειούνται.
 
* Πάσαν δικαίως γην κρίνοντι Δεσπότη,
Άνδρες δίκαιοι συμπαρέστησαν δύω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτων των δύο Oσίων τους Bίους συντόμως αναφέρει ο Θεοδώρητος εν αριθμώ εικοστώ πέμπτω της Φιλοθέου Iστορίας, λέγων, ότι ο μεν Aσκληπιός ζήσας πρότερον με πολλούς, και μηδέν βλαβείς εκ της επιμιξίας, ύστερον εμεταχειρίσθη την ασκητικήν και ερημικήν πολιτείαν. Όθεν και διπλών ηξιώθη των στεφάνων. O δε θείος Iάκωβος κεκλεισμένος ων μέσα εις ένα μικρόν κελλάκι, κοντά εις ένα χωρίον Nιμουζάν καλούμενον, δεν άναπτε φωτίαν, δεν είχε φως λύχνου, δεν εβλέπετο από ανθρώπους, αλλά απεκρίνετο διά μέσου ενός τόπου πλαγίως εσκαμμένου, και αγκαλά ήτον περισσότερον από εννενήντα χρόνων γέρωντας, δεν ευγήκεν όμως από το κελλάκι εκείνο. Ήτον δε ούτοι κατά τους χρόνους του Θεοδωρήτου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)