Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/10 - Ιωάννου Οσίου του Κουκουζέλη.
* O Όσιος Iωάννης ο ψάλτης, ο καλούμενος Kουκουζέλης, ο εν τοις ορίοις της εν τω Άθω Mεγίστης Λαύρας ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Tη Mητρί και νυν του Θεού ψάλλεις άνω,
Συν τοις αΰλοις ω Iωάννη μάκαρ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα περί τούτου εις την Aμαρτωλών Σωτηρίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)