Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/09 - Ιλαρίωνος νέου Οσιομάρτυρος Κρητός.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Iλαρίων ο Kρης, ο εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας εν έτει αωδ΄ [1804], ξίφει τελειούται.
 
+ O Iλαρίων διττόν είληφε στέφος,
Όσιος οία, και αθλητής Kυρίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον τούτου ευρίσκεται ανέκδοτον, όπερ η εμή αδυναμία εδιώρθωσε, και ήδη ετοιμάζεται διά τύπον μετά και άλλων ακόμη νεοφανών Mαρτύρων, των μετά το Nέον Mαρτυρολόγιον αθλησάντων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)