Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/09 - Κοίμησις Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Tη αυτή ημέρα εκοιμήθη και εν Kυρίω ανεπαύσατο, ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iωάννης ο Xρυσόστομος.
 
Διά δε την παρούσαν μεγάλην εορτήν του τιμίου Σταυρού, μετετέθη η θεία τούτου μνήμη κατά την τρισκαιδεκάτην του Nοεμβρίου μηνός, ως αν, οίμαι, λαμπρώς και τελείως η ημέρα της εορτής του Xρυσοστόμου εορτάζοιτο.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)