Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/11 - Ισακίου, Ιωάννου και Σαβωρίου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Iσάκιος, Iωάννης, και Σαβώριος, λιθοβοληθέντες τελειούνται.
 
Συν Iωάννη και Σαβωρίω λίθοις,
Iσάκιον κτείνουσιν οικέται λίθων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)